دوشنبه 28 مرداد 1398
شنبه 04 خرداد 1398
تعداد بازدید: 210

کاهش 74 درصدی بارش های اردیبهشت ماه خوزستان

کاهش 74 درصدی بارش های اردیبهشت ماه خوزستان نسبت به دوره بلندمدت

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : میانگین بارندگی در استان خوزستان در اردیبهشت ماه سالجاری معادل 3،6 میلیمتر بوده است که نسبت به دوره مشابه بلندمدت 74،8 درصد کاهش یافته است.

محمد سبزه زاری افزود : در اردیبهشت ماه سالجاری ایستگاه ایذه با 16،1 میلیمتر بیشترین و ایستگاه امیدیه با 0،1 میلیمتر کمترین میزان بارندگی را در استان دارا بودند.

وی اظهار داشت : بارندگی ایستگاه اهواز در این ماه معادل 2،2 میلیمتر بوده است که نسبت به دوره بلندمدت نشان از کاهش 70 درصدی می دهد.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه