یک شنبه 17 فروردین 1399
افزایش میانگین  دمای تیر ماه استان خوزستان

افزایش میانگین دمای تیر ماه استان خوزستان

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : میانگین دمای تیر ماه امسال  استان به 37،2 درجه سلسیوس رسید که نسبت به دوره بلندمدت 0،4 درجه افزایش داشته است

 محمد سبزه زاری افزود : سابقه آماری استان خوزستان نشان می دهد تیرماه امسال هفتمین تیر ماه گرم دوره 30 ساله  محسوب می شود
وی افزود : در تیرماه امسال بیشترین افزایش دمای خوزستان در ایستگاه های ایذه ، دهدز و آبادان به ثبت رسیدو ایستگاه های لالی و کشاورزی اهواز بیشترین کاهش دما را نسبت به دوره بلند مدت در استان دارا بوده اند
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه