جمعه 24 آبان 1398
دسترسی آسان به اطلاعات هواشناسی با عضویت در سامانه تهک

دسترسی آسان به اطلاعات هواشناسی با عضویت در سامانه تهک

سامانه تهک کشاورزی دسترسی به اطلاعات هواشناسی کشاورزی را آسان می کند

در راستای سومین جلسه فصلی روسای ادارات هواشناسی شهرستان های استان خوزستان که صبح امروز در سالن جلسات اداره کل هواشناسی خوزستان برگزار شد دبیر تهک کشاورزی هواشناسی  استان خوزستان در گفتگو با روابط عمومی این اداره  گفت : سامانه تهک کشاورزی دسترسی به اطلاعات هواشناسی کشاورزی را آسان می کند واین جلسه نیز به منظور فعال سازی بیشتر دیسکاشن های کشاورزی حداقل در روزهای یک شنبه هر هفته  برای ادارات شهرستان تشکیل شده است  .

سید فاضل ضیائی افزود : در این جلسه بر ضرورت ادامه ثبت نام کاربران جدید تهک کشاورزی در استان تاکید شد و از روسای ادارات خواسته شد بازخور گیری از کشاورزان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند .

.وی از توضیح مجدد چگونگی عضو گیری در سامانه تهک کشاورزی در این جلسه خبر دادو گفت : کاربران برای عضویت در سامانه تهک کشاورزی می توانند به آدرس https://tahak.irimo.ir/ مراجعه و مراحل ثبت نام را انجام دهند .  

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه