دوشنبه 28 مرداد 1398
چهار شنبه 08 خرداد 1398
تعداد بازدید: 279

آشنایی دهیاران شهر بستان با تهک کشاورزی

تاکنون 320 نفر از کشاورزان شهر بستان عضو سامانه تهک شده اند

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خوزستان ، با توجه به تحقق اهداف لایه چهارم تهک کشاورزی تاکنون 320 نفر از کشاورزان شهر بستان به عضویت این سامانه درآمده اند.

از جمله اهداف کاربردی لایه چهارم،  آموزش و توانمندسازی مروجان دهیاران بخش کشاورزی  در خصوص خدمات سامانه تهک کشاورزی است.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه