یک شنبه 17 فروردین 1399
 
ایستگاه تلفن رئیس آدرس
اهواز ۵۲۴۲۳۲۰۶ بهزاد عیدیان اهواز- بلوار فرودگاه – جنب فرودگاه بین المللی اهواز – ۱۳۱۳۵-۶۱۶۵۸
ایذه ۴۳۶۲۳۳۵۱ اورکی ایذه – خیابان حر – جنب بیمارستان شهداء ایذه ۱۸۵-۶۳۹۱۶
آبادان ۵۳۳۶۶۰۰۳ تابع الحجه آبادان - فرودگاه بین المللی آبادان
امیدیه ۵۲۶۲۲۳۴۴ قدم خیر امیدیه – بلوار فرودگاه جنب فرودگاه اداره هواشناسی ک پ ۶۳۷۳۱۳۵۵۱۴ ص پ ۱۴۸
آغاجاری ۵۲۶۶۵۱۰۰ امیر محسنی آغاجاری – خیابان شهرک شهید رجایی – اداره هواشناسی( ک پ ۱۳۷-۶۳۷۱۵ )(ص پ ۱۳۷)
بهبهان ۵۲۸۳۰۸۴۰ خدری بهبهان. شهرک صنعتی . بلوار شهید عبدالهی .جنب ورزشگاه تربیت بدنی ص پ۱۸۱کدپستی : ۱۸۱-۶۳۶۱۵
بستان ۳۶۷۷۲۸۷۰ محسنی زاده بستان – ابتدای جاده ورودی شهر بستان – مقابل پارک تفریحی ۶۴۴۸۱۴۳۷۱۱
حسینیه ۴۲۷۲۳۴۵۰ نیکدل حسینیه – ورودی شهر – جاده اهواز خرم آباد – ایستگاه
دهدز ۴۳۶۸۳۶۲۶ خسروی دهدز – جاده کمربندی پایین تر از کتابخانه عمومی شهر ۹۳۶۵۷-۶۳۹۹۱
دزفول ۴۲۳۸۳۴۰۰ کرمی دزفول – شهر صفی آباد – مرکز تحقیقات کشاورزی ۳۵۶-۶۴۶۱۵
رادار اهواز ۵۲۴۲۳۲۰۶ قنبری رادار اهواز – جاده امام جعفر صادق (ع ) روبروی روستای ام الطمیر
رامهرمز ۴۳۵۲۲۰۷۸ حسام رامهرمز – بلوار سلمان فارسی – روبروی ترمینال رامهرمز- اهواز ۶۳۸۱۶۴۳۱۱۴
شوش ۴۲۸۱۶۰۶۲ شفی خدایی شوش – بلوار پیروزی جنب مرکز تلفن آپادانا ۶۴۲۵۲۱۶۰۶۲
شوشتر ۳۶۲۶۵۰۱۰ بابا احمدی شوشتر- کیلومتر ۲ مسجدسلیمان جنب پمپ بنزین شهید رجائی ص پ ۳۸۳
شادگان ۵۳۷۲۵۵۴۴ سعیدی شادگان – میدان بسیج – اداره هواشناسی ۶۴۳۱۸۶۵۵۹۱
مسجد سلیمان ۴۳۲۶۰۲۶۳ اسدی مسجدسلیمان – ابتدا جاده سد شهید عبا سپور ۱۷۳-۶۴۹۱۵
ماهشهر ۵۲۳۴۱۱۳۰ شعبانی ماهشهر – بلوار ماهشهر سربندر – جنب درب قدیم فرودگاه ماهشهر ۴۳۳۸۴-۶۳۵۱۷
گتوند ۳۶۳۲۵۹۰۹ شاه حیدر گتوند – روبروی پارک گلستان جنب دیوار غربی ایستگاه
لالی ۴۳۲۹۴۴۰۷ حاجی پور لالی – بلوار شهید محلاتی جاده کنار شاه ۴۶۹۱۷-۶۴۹۴۱
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه