سئوالات متداول

1
آیا هواشناسی واقعاً دمای واقعی را اعلام می کند؟

با توجه به اینکه سازمان هواشناسی یک سازمان جهانی است و داده های اندازه گیری شده به کل جهان مخابره میشود پس حتما داده های واقعی اعلام می شود .

2
دمای اندازه گیری شده توسط هواشناسی در سایه است یا آفتاب؟

طبق استاندارد های جهانی هواشناسی دماسنج های هواشناسی در جعبه مخصوص در فاصله معینی از زمین قرار می گیرند . در واقع دمای اصلی دمای سایه است .

3
چرا دمایی که شما اعلام می کنید با دمایی که دماسنج ماشین نشان می دهد تفاوت زیادی دارد ؟

دو دلیل عمده علت تفاوت اعداد نشان داده شده هستند . 1. دماسنج های هواشناسی استاندارد بوده . 2. در مکانهایی قرار میگیرد که از تشعشعات اجسام اطراف دور باشد.

4
بیشینه و کمینه دمایی که اعلام می کنید چه ساعت های اتفاق می افتد؟

بیشترین دما حدود 4 تا 5 بعد از ظهر و کمینه دما حدود 4 تا 6 صبح

5
آیا کمترین دمایی که اعلام می شود مربوط به خنک ترین نقطه استان است ؟

خیر -کمترین دما مربوط به مکان هایی است که هواشناسی در آنجا ایستگاه دارد .

6
بیشترین دمایی که در اهواز اتفاق افتاده چند درجه بوده ؟

7
میزان بارشی که هواشناسی اعلام می کند در چه بازه ای اندازه گیری می شود ؟

از 9 صبح تا 9 صبح روز بعد (بارش 24 ساعته )

8
بیشترین دمای که در اهواز اتفاق افتاده چند درجه بوده ؟

طراحی و پیاده سازی: راد وب